برای مشاهده ویدیو بر روی عکس مورد نظر کلیک کنید.

ویدیوهای جراحی چاقی

جراحی اسلیو معده

جراحی اسلیو معده

جراحی بای پس کلاسیک معده

جراحی بای پس کلاسیک معده

مستند جراحی اسلیو معده توسط دکتر عبدالحسینی

عمل اسلیو معده به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی مینی بای پس معده توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی مینی بای پس معده

جراحی غیرچاقی

جراحی فتق اینگوئینال به روش لاپارسکوپی

جراحی فتق اینگوئینال به روش لاپارسکوپی

ویدیو مشاوره جراحی چاقی و متابولیک

ویدیو مشاوره جراحی چاقی و متابولیک

مشاوره جراحی چاقی و متابولیک