برای مشاهده ویدیو بر روی عکس مورد نظر کلیک کنید.

ویدیوهای جراحی چاقی

جراحی اسلیو معده

جراحی اسلیو معده

جراحی بای پس کلاسیک معده

جراحی بای پس کلاسیک معده

مستند جراحی اسلیو معده توسط دکتر عبدالحسینی

عمل اسلیو معده به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی مینی بای پس معده توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی مینی بای پس معده

عمل جراحی مینی بای پس کلاسیک معده توسط دکتر عبدالحسینی

عمل جراحی بای پس کلاسیک معده توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی غیرچاقی

کنترل خونریزی کبد پس از برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی

کنترل خونریزی کبد پس از برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی

جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی فتق اینگوئینال به روش لاپارسکوپی

جراحی فتق اینگوئینال به روش لاپارسکوپی

جراحی فتق اینگویینال به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر عبدالحسینی

جراحی فتق اینگویینال به روش لاپاراسکوپی توسط دکتر عبدالحسینی

ویدیو مشاوره جراحی چاقی و متابولیک

ویدیو مشاوره جراحی چاقی و متابولیک

مشاوره جراحی چاقی و متابولیک

ویدیوهای آموزشی جراحی چاقی

[/

بررسی تخصصی چاقی - قسمت اول

بررسی تخصصی چاقی و بیماریهای ناشی از آن - قسمت اول

”برای