آدرس و شماره تماسهای مطب

تهران ، انتهای بزرگراه امام علی شمالبلوار ارتش شرق کنارگذر بلوار ارتشروبروی مرکز خرید شمیران سنترنبش خیابان هاشم ازگلی ، پلاک ۲۳ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱شماره تماس مستقیم نوبت دهی و مشاوره مطب :
۰۲۱۲۲۴۴۶۰۷۰
۰۲۱۲۲۴۶۵۴۴۰
۰۲۱۲۲۴۶۵۳۳۶

آدرس تلگرام جهت مشاوره

https://t.me/abhmoshaver