امکانات کلینیک ما

در کلینیک ما می توانید از امکانات زیر استفاده کنید :

امکان پیگیری و درمان قبل و بعد از عمل برای تمام بیمار ها

امکان انجام مشاوره های تغذیه ، روانپزشک و نیز استفاده از دستگاه های زیر برای درمان چاقی موضعی :

  • LPG
  • Shockwave
  • Body Analyzer (بادی آنالایزر)